ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

Правління товариства повідомляє, 
що Загальними зборами акціонерів, Протокол №1 від 05 квітня 2011 року
прийнято наступне рішення про зміну складу посадових осіб емітента:
В зв'я зку з приведенням діяльності товариства у відповідність до закону "Про акціонерні товариства"
ЗВІЛЬНЕНО: 
Голова Правління - Пшеченко Олена Григорiвна. Паспорт СО №382873 виданий 23.05.2000 Подільським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 0,070%. Перебувала на посаді з 2003 року.
Член Правління - Костюченко Тетяна Федорiвна. Паспорт СН №822009 виданий 05.05.1998 Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 0,035%. Перебувала на посаді з 2003 року.
Член Правління - Кривінчук Іван Васильович. Паспорт СН №265392 виданий 17.09.1996 Шевченківським РУ ГУ МВС України у м.Києв. Має у статутному капіталі товариства частку 0,000%. Перебував на посаді з 2007 року.
Голова Наглядової ради - Манойло Галина Венiамiнiвна. Паспорт СО №222323 виданий 28.09.1999 Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 0,035%. Перебувала на посаді з 2008 року.
Член Наглядової ради - Михайлов Олександр Михайлович. Паспорт СО №713479 виданий 26.03.2002 Старокиївським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 52,249%. Перебував на посаді з 2006 року.
Член Наглядової ради - Межуєв Вiталiй Сергiйович. Паспорт СН №904663 виданий 01.09.1998 Ватутінським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 0,052%. Перебував на посаді з 2003 року.
Голова Ревізійної комісії - Коваль Василь Миколайович. Паспорт СН №562485 виданий 31.07.1997 Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 0,003%. Перебував на посаді з 2003 року.

ПРИЗНАЧЕНО:
Голова Правління - Пшеченко Олена Григорiвна. Паспорт СО №382873 виданий 23.05.2000 Подільським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 5 років. Має у статутному капіталі товариства частку 0,070%. Працює на посаді Голови правління ВАТ “КДЕМЗ” з 2003 року.
Член Правління - Костюченко Тетяна Федорiвна. Паспорт СН №822009 виданий 05.05.1998 Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 5 років. Має у статутному капіталі товариства частку 0,035%. Працює на посаді Члена правління ВАТ “КДЕМЗ” з 2003року.
Член Правління - Кривінчук Іван Васильович. Паспорт СН №265392 виданий 17.09.1996 Шевченківським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 5 років. Має у статутному капіталі товариства частку 0,000%. Працює на посаді Члена правління ВАТ “КДЕМЗ” з 2007 року.
Голова Наглядової ради - Манойло Галина Венiамiнiвна. Паспорт СО №222323 виданий 28.09.1999 Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 0,035%. Працює на посаді Голови Наглядової ради ВАТ “КДЕМЗ” з 2003 року.
Член Наглядової ради - Михайлов Олександр Михайлович. Паспорт СО №713479 виданий 26.03.2002 Старокиївським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 52,249%. Працює на посаді Члена Наглядової ради ВАТ “КДЕМЗ” з 2006 року.
Член Наглядової ради - Межуєв Вiталiй Сергiйович. Паспорт СН №904663 виданий 01.09.1998 Ватутинським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 0,052%. Працює на посаді Члена Наглядової ради ВАТ “КДЕМЗ” з 2008 року.
Голова Ревізійної комісії - Коваль Василь Миколайович. Паспорт СН №562485 виданий 31.07.1997 Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 5 років. Має у статутному капіталі товариства частку 0,003%. Працює на посаді Голови Ревізійної комісії ВАТ “КДЕМЗ” з 2003 року.
Член Ревізійної комісії - Дмитренко Людмила Володимировна. Паспорт СН №351614 виданий 28.11.1996 Радянським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 5 років. Має у статутному капіталі товариства частку 2,2250%. Працює на посаді Директора департамента цінних паперів АТ"УПСК" з 2003 року.
Член Ревізійної комісії - Волошина Людмила Романівна. Паспорт МЕ №140963 виданий 30.07.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 5 років. Має у статутному капіталі товариства частку 0,035%. Працює на посаді бухгалтера ТОВ "Тринік" з 2005 року.

Усі звільнені та новопризначені посадові особи товариства непогашених судимостей за господарські, службовi та злочини проти власностi не мають. 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пшеченко Олена Григорївна

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа